Møte

4. september 2022 kl. 11:00
Bedehuset på Tysse

Tale og song v/Hans Arne Børsheim.