Møte

12. januar 2023 kl. 19:00
Bedehuset på Tysse

Møter ved Arnfinn Røyland

Torsdag-lørdag kl. 19. Søndag kl 11.