Møte

29. mai 2022 kl. 11:00
Bedehuset på Tysse

Tale ved Kåre Johan Hamre.