Misjonskveld

2. juni 2023 kl. 18:00
Bedehuset på Tysse

Margareth Engås talar og syng. Kveldsmat. Kollekt til NLM.