Misjonsfest

19. september 2021 kl. 17:00
Haga kyrkje

søndag 19/9 kl. 17.00.
Andakt og misjonsinfo av Mali-misjonær Frode Brügger Sætre.
Song av Solhild Røen Hauge. Matøkt. Kollekt.
Hjarteleg velkomne til unge og eldre!