Misjonsfest NMS/Open søndag

18. september 2022 kl. 16:00
Haga kyrkje

Andakt v/ Svein Høysæter. Misjonsfokus, lovsong, innslag for borna. Misjonskollekt og matøkt.