Misjonsfest

26. mai 2022 kl. 17:00
Bedehuset på Tysse

Turid og Janish Amenya og presten David Vogel deltek. Sang av ektepara Børsheim og Løkhammer. Kaffi og kaffimat. Kollekt. Dette er ei fellessamling med kyrkja.