Misjonsbasar

19. februar 2022 kl. 16:00
Bedehuset på Tysse

Hovudtrekning, barnelotteri og åretrekningar.

Andakt v/Kristian Gangstø. Servering.