Lysmesse

3. desember 2023 kl. 18:00
Kyrkja på Ådland

Lysprosesjon ved konfirmantane.
Offer til skuleprosjekt i Zambia.