Kurs i førstehjelp og bruk av hjartestartar

20. april 2024 kl. 09:00 — kl. 13:30
Biblioteket på Bjørkheim

Røde Kors og frivilligsentralen inviterer til gratis kurs i førstehjelp og bruk av hjartestartar. Kurset tar for seg praktisk bruk av hjartestartar, trening på bruk og vedlikehald. Kurset krev ingen forkunnskaper, men deltakarane bør vera over 16 år.

Maks 15 personar per gruppe. Kvart kurs varer ca. 3 1/2 time.

Påmelding: til frivilligsentralen på e-post (frivilligsentral@samnanger.kommune.no) eller på telefon/SMS (47483733).

Kurset er ein del av prosjektet «Samning i syssel».