Kunstutstilling

18. juni 2022
Samnangerkunst

Kl. 12-19 på Spar Bjørkheim og biblioteket.