Kunstutstilling

19. juni 2022
Samnangerkunst

Kl. 12 – 17 på Spar Bjørkheim og biblioteket.