Konsert

6. november 2021 kl. 18:00
i Nordbygda grendahus

Tysse og Nordbygda musikklag inviterer til konsert.
Vi har med oss Anne-Lise Tøsse på piano og Solhild Røen Hauge på song.
Billettpris: kr 200 for vaksne. Born under 16 år gratis.