Konfirmasjonsgudsteneste

8. mai 2022 kl. 11:00
Kyrkja på Ådland