Konfirmasjonsgudsteneste

8. mai 2022 kl. 13:00
Kyrkja på Ådland