Jegerprøvekurs

25. april 2022 kl. 18:00
Biblioteket på Bjørkheim

Starter måndag 25. april og er på 30 timer fordelt på 9 samlinger. Vi kjører 4 kvelder første veka.  Pris kr.2000 for juniorer og kr.2500 for seniorer inkluderer alt materiell. Påmelding på mail til  harald_kvalvg@yahoo.no Frist påmelding tirsdag 19. april