Israelsmøte

4. november 2021 kl. 19:00
Tysse bedehus

Tale v/Per Braaten: «Himmelens bibliotek»
Song v/Sven-Tore Kulleseid. Forfriskningar.
Kollekt til Ordet og Israel. Velkomen!