Internasjonal kafé

25. mai 2024 kl. 17:00
Bedehuset på Tysse

Ta med deg litt mat til felles bufé. Det vert musikkinnslag og høve til å helsa på ukrainarane som har kome denne våren.
Arr. Misjonsforsamlinga og Diakoninemnda i kyrkja.