Innspelsmøte om fleirbruks-/idrettshall

7. februar 2022 kl. 18:00 — kl. 20:00
Digitalt

Alternative plasseringar for fleirbruks-/idrettshall i Samnanger.

Informasjon om status og alternative plasseringar ved prosjektleiar Ole Johnny Sølberg frå abo Plan & Arkitektur.

Innspel frå møtedeltakarar om plassering og kva hallen skal innehalda.

Digitalt møte. Påmelding på mail til ole-johnny@abo-ark.no