Informasjonsmøte – Bergenshalvøya bestandsplanområde

27. mars 2023 kl. 18:00
Biblioteket på Bjørkheim

Me ønskjer grunneigarar, valdleiarar og jegarar i Samnanger, Os og dei valda i Fusa som grensar til Samnanger velkomne til informasjonsmøte.
Tema: Utvikling av hjortebestanden i området og informasjon om Bergenshalvøya bestandsplanområde.

For meir informasjon kontakt styreleiar Ruben Dyrhovden på mail bergenshalvoya_bpo@outlook.com

Årsmøte i Bergenshalvøya bestandsplanområde vil bli halde i etterkant av informasjonsmøtet.