Høgtidsgudsteneste

25. desember 2021 kl. 12:00
Kyrkja på Ådland

Blåsargruppe tek del.