Helgemessegudsteneste

7. november 2021 kl. 18:00
Ådland kyrkje

Me minnest dei som er gått bort siste året.
Offer til kyrkjelydsarbeidet