Gudsteneste

5. desember 2021 kl. 11:00
Haga kyrkje

Søndagsskule for borna. Offer til Haga kyrkje.