Gudsteneste

21. november 2021 kl. 11:00
Haga kyrkje

Utdeling av 6-årsboka. Offer til Røde Kors si besøksteneste.