Gudsteneste

4. september 2022 kl. 11:00
Haga kyrkje

Konfirmantpresentasjon. Søndagsskule for borna. Offer til Laget.