Gudsteneste

7. august 2022 kl. 19:00
Ådland kyrkje

v/Lars Arne Vik
Offer til Israelsmisjonen