Gudsteneste

31. oktober 2021 kl. 11:00
Haga kyrkje

Søndagsskulens dag.
Utdeling av 4-årsbok.
Song v/ Barnekoret.
Offer til Bergen Søndagsskulekrets.