Gudsteneste

13. mars 2022 kl. 11:00
Kyrkja på Ådland

Dåp. Offer til kyrkjelydsarbeid.