Gudsteneste

13. februar 2022 kl. 11:00
Haga kyrkje

Søndagsskule for borna. Offer til Bibelselskapet.