Grisakonsert

31. oktober 2021 kl. 16:00
Barneskulen

Konsert av alle korpsa. Utlodning.
Sal av kaffi og kaker.
Samnanger skulemusikklag