Gratis middag for heimebuande eldre

21. september 2021 kl. 13:00
Samnanger pensjonistlag

Me gjentar suksessen med gratis middag på Bjørkheim kro
for heimebuande eldre i Samnanger tysdag 21.09 kl 13.00.

Påmelding innan 19.09 til Marit Lønnebakken tlf: 932 07 433

VELKOMEN!

Helsing Samnanger Pensjonistlag