Gratis middag for heimebuande eldre

28. september 2021 kl. 13:00
Samnanger pensjonistlag

Me gjentar suksessen med gratis middag på Bjørkheim kro
for heimebuande eldre i Samnanger.
Påmelding innan 26.09 til Marit Lønnebakken, tlf. 93207433

VELKOMEN!

Helsing
Samnanger Pensjonistlag