Gratis middag for eldre

30. mars 2022 kl. 13:00
Bjørkheim kro og motell

Samnanger Pensjonistlag fortset suksessen for eldre med gratis middag på Bjørkheim kro.

Har du ikkje transport, ting Svinta-skyss tlf 47026289

Påmelding: M.Lønnebakken tlf 93207433

Vel møtt!