Føremiddagstreff

14. juni 2022 kl. 10:30
Bedehuset på Tysse

David Vogel deltek. Song av Mirjam og Joel Dyrhovden.