Folkemøte om kommuneplanen

17. april 2024 kl. 18:00
Biblioteket på Bjørkheim

Samnanger kommune inviterer med dette innbyggarane til medverknadsmøte for samfunnsdelen av den nye kommuneplanen.

Dine tankar og innspel er viktige i arbeidet med å få fram kva som er vesentleg for innbyggjarane i kommunen – så møt opp og ta del i utforminga av framtidas lokalsamfunn!