Familiegudsteneste

26. september 2021 kl. 17:00
Haga kyrkje

med hausttakkefest.
Offer til kyrkja.