Familiegudsteneste

24. desember 2022 kl. 14:00
Haga kyrkje

Saxofon ved Vilde Langeland. Offer til Kirkens nødhjelp.