Familiegudsteneste med hausttakkefest

25. september 2022 kl. 17:00
Haga kyrkje

9-åringane deltek. Offer til Haga kyrkje. Kyrkjekaffi.