Familiegudsteneste

24. desember 2021 kl. 16:00
Kyrkja på Ådland

Song av Benjamin og Knut Inge Røen.