Dyrking av økologiske grønnsaker

21. mars 2023 kl. 19:00
Biblioteket på Bjørkheim

Hagelaget ønskjer velkommen til foredrag om Dyrking av økologiske grønnsaker m/ Erik Gratis inngang og gratis suppe til alle! Foredraget er ein del av «Samning i syssel» – prosjektet frivilligsentralen står bak.