Biblioteket feirar 5 år på Bjørkheim

17. august 2022 kl. 12:00 — kl. 19:00
Biblioteket på Bjørkheim

Kom og signer meirope-kontrakt og få info om korleis du skal bruka biblioteket utanom opningstid.

Festkake heile dagen.

Eventyrstund klokka 17. Forfattartreff klokka 19.