Avslutning søndagsskulen og Barnekoret/KingSing

3. mai 2022 kl. 17:30
Sætervika