Årsmøte Samnanger pensjonistlag

23. februar 2022 kl. 15:00
Biblioteket på Bjørkheim

Leiar kultur, Meline Heimdal Haugland, orienterer om digital opplæring. Lett servering.