Årsmøte Samnanger JFL

6. mars 2022 kl. 19:00
Biblioteket på Bjørkheim

Saker til årsmøtet må være styre i hende innan 28/2.