Årsmøte Samnanger idrettslag

14. mars 2022 kl. 19:00
Bjørkheim kro og motell

Vanlige årsmøtesaker. Utdeling av priser.

Saker til årsmøte må meldast innan 6.mars  til leiar i laget

Tor Vilhelm Tysseland

tlf 92626175

epost: tor.vilhelm.tysseland@gmail.com