Årsmøte pensjonistlaget

24. februar 2023
Biblioteket på Bjørkheim

Saker som skal takast opp, må vera styret i hende innan 3. febr.