Årsmøte i historielaget

8. mars 2022
Samnanger historielag

Saker som medlemar vil ha opp på årsmøtet, må sendast Samnanger historielag, Postboks 18, 5653 Årland eller epost: samnanger.historielag@outlook.com innan 3. mars.