Årsmøte i Fagforbundet

24. januar 2023 kl. 18:30
Bjørkheim kro og motell

Forslag til saker sendes styret.