Årsmøte i Austre Samnanger hjortevald

14. august 2022 kl. 20:00
Frølandsdalen ungdomshus

Årsmøtesaker må vera mottatt av styret innan 10. august.