Adventstreff ved pensjonistlaget

2. desember 2022 kl. 16:00
Biblioteket på Bjørkheim

Pensjonistlaget held adventstreff.

Det er vorte tradisjon at TRIADE står for song og musikk.
Matøkt
Utlodding
Håpar mange finn vegen til førjulssamling. Alle er velkomne!