Adventstreff pensjonistlaget

3. desember 2021 kl. 16:00
Biblioteket på Bjørkheim

Underhaldning, matøkt og utlodning.